...

Bez kategorii

Metody zabezpieczania budynków przed ptakami

Ptaki to piękne stworzenia, ale ich obecność na budynkach może być uciążliwa i powodować problemy. Ptaki często budują gniazda na dachach, a także zanieczyszczają elewacje, okna i balkony swoimi odchodami, co jest nie tylko nieestetyczne, ale także niezdrowe i niebezpieczne dla zdrowia ludzi. W tym artykule omówimy sposoby na zabezpieczenie budynku przed ptakami.

Metody zabezpieczania budynków przed ptakami2023-03-03T08:57:26+01:00

Najczęstsze zagrożenia ze strony szkodników w magazynach żuwności i sklepach

Szkodniki w magazynach Szkodniki są stałym zagrożeniem dla magazynów żywności, magazynów i domów. Ci niechciani goście mogą powodować rozległe szkody, skażenie i zagrożenie dla zdrowia. Obecność szkodników w magazynach żywności może skutkować stratami ekonomicznymi, utratą reputacji, a nawet konsekwencjami prawnymi. Popularne szkodniki Do najczęstszych szkodników występujących w magazynach

Najczęstsze zagrożenia ze strony szkodników w magazynach żuwności i sklepach2023-02-10T09:16:16+01:00

Czy ozonowanie usuwa wirusa SARS-CoV-2?

Czy ozonowanie usuwa wirusa SARS-CoV-2? Do chwili obecnej nie ma bezspornych doniesień o tym, że ozonowanie skutecznie usunie z powietrza koronawirusa. Należałoby przeprowadzić wiarygodne badania działania ozonu na wirusa SARS-CoV-2 Ozon w dolnej warstwie atmosfery troposferze jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie ludzi, a podwyższone stężenia ozonu niszczą roślinność oraz przyspieszają

Czy ozonowanie usuwa wirusa SARS-CoV-2?2021-08-18T08:00:12+02:00
Przejdź do góry
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.