Czy ozonowanie usuwa wirusa SARS-CoV-2?

Czy ozonowanie usuwa wirusa SARS-CoV-2? Do chwili obecnej nie ma bezspornych doniesień o tym, że ozonowanie skutecznie usunie z powietrza koronawirusa. Należałoby przeprowadzić wiarygodne badania działania ozonu na wirusa SARS-CoV-2 Ozon w dolnej warstwie atmosfery troposferze jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie ludzi, a podwyższone stężenia ozonu niszczą roślinność oraz przyspieszają