Owady (Insecta)

Owady tworzą najliczniejszą gromadę wśród wszystkich stawonogów. Owady są jednocześnie najliczniejsza grupa zwierząt, która przewyższa liczebnością wszystkie pozostałe gatunki zwierzą żyjących obecnie.
Szacuje się, że na jednego człowieka przypada aż milion owadów. Liczbę wszystkich znanych gatunków owadów przedstawia się szacunkowo i określą się ją jako kilka milionów.
Owady zamieszkują wszystkie kontynenty, przede wszystkim w środowiskach lądowych. Najwięksi przedstawiciele owadziego świata to chrząszcze mierzące nawet ponad 30 cm. Najmniejsze owady mierzą z kolei 0,25 mm.
W Polsce znamy około 30 tys. gatunków owadów.

Szkodniki które spotykamy najczęściej

 Prusak (blattella germanica)

Prusak
(blattella germanica)

 Prusak (blattella germanica)

Karaczan orientalny
(karaluch)
(Blatta orientalis)

 Prusak (blattella germanica)

Molowate
(Tineidae)

 Prusak (blattella germanica)

Pluskwy
(Cimex lectularius)

 Prusak (blattella germanica)

Mrówki
(Formicidae)

 Prusak (blattella germanica)

Szerszeń europejski
(Vespa crabo)

Wołek zbożowy - usuwanie szkodników - likwidacja wołka zbożowego

Wołek zbożowy
(Calandra granaria)

Likwidacja szkodników magazynowych - Trojszyk Ulec

Trojszyk ulec
(Tribolium confusum)

Likwidacja szkodników magazynowych - Obrzeżek gołębień

Obrzeżek gołębień
(Argas reflexus)

Likwidacja szkodników magazynowych - Trojszyk Ulec

Mącznik młynarek
(Tenebrio molitor)

Szczegółowe opisy owadów

Prusak
(blattella germanica)

Cechy
Są bardzo wytrzymałe na głód; samice mogą nie pobierać pokarmu przez 40 dni a samce prze 15.

Wygląd
Owad ten osiąga 14mm długości, przy czym samce są nieco mniejsze niż samice.
Kolor Brunatnorudy, nogi i czułki nieco jaśniejsze. Na przedpleczu znajdują się dwie podłużne, ciemniejsze pręgi.

Informacje dodatkowe
Nogi i czułki są długie, stopy dostosowane do poruszania się po gładkiej, pionowej powierzchni. Skrzydła chociaż dobrze rozwinięte nie służą do lotu, lecz pomagają przy spadaniu.

Zachowanie (rozmnażanie się)
Prusaki w ciągu dnia ukrywają się w szparach podłóg, za listwami i w innych zakamarkach, co ułatwia im płaski kształt ciała. Prusaki odżywiają się warzywami, owocami, przetworami ziarna zbóż, mięsem, skórą. Ich szkodliwość polega głównie na zanieczyszczaniu produktów i pomieszczeń. Samica w ciągu swojego życia składa do 4 kokonów z których w których jest około 30 jaj. Samica nosi kokon od 20 do 40 dni, a rozwój larwy w zależności od warunków trwa od 2,5 do 8 miesięcy. W przeciętnych warunkach ogrzewanych pomieszczeń rozwija się 2-3 pokolenia rocznie.

Środowisko
Karaczan prusak występuje przez cały rok – często masowo – w ciepłych budynkach, przede wszystkim w piekarniach, kuchniach, magazynach z artykułami spożywczymi, gdzie wyrządza szkody.

Wskazówki

Uszczelnianie szczelin i otworów, np. przy odpływach zlewozmywaków, ościeżnicach, cokołach.

Karaczan wschodni (karaluch)
Blatta orientalis)

Cechy
Karaluchy są bardzo wrażliwe na działanie niskich temperatur i na niską wilgotność powietrza. Są wszystkożerne. W porównaniu z prusakami odznaczają się nieco większą skłonnością do pokarmów pochodzenia zwierzęcego.

Wygląd
Owad ten osiąga 25mm długości, przy czym samice są nieco większe od samców. Kolor ciemnokasztanowy u samic prawie czarny.

Informacje dodatkowe
Skórzaste pokrywy samców nie sięgają końca odwłoka, pokrywy samic są silnie zredukowane. Skrzydła lotne u obu płci są rozwinięte, czułki długie u samców przekraczają długość ciała.

Zachowanie (rozmnażanie się)
Karaluch pędzi nocny tryb życia, w ciągu dnia ukrywa się w zakamarkach. W przeciętnych populacjach karaluchów liczba samic jest trzykrotnie większa niż liczba samców. Po kopulacji samica formuje kokon i już po paru dniach składa go, a później w odstępach 10-dniowych składa następne bez uprzedniej kopulacji. W jednym kokonie znajduje się przeciętnie 16 jaj. W trakcie rozwoju około 30% zarodków ginie. Rozwój larwalny trwa od roku do 4 lat, w optymalnych warunkach 7 miesięcy (znaczna wilgotność powietrza i temp. 30 st. C)

Środowisko
Karaluch wschodni występuje przez cały rok, często gromadnie, w ciepłych mieszkaniach, piekarniach, magazynach z artykułami spożywczymi.

Wskazówki
Uszczelnianie szczelin i otworów, np. przy odpływach zlewozmywaków, ościeżnicach, cokołach.

Szkodniki gospodarcze i magazynowe
Molowate
(Tineidae)

Cechy
Rząd motyle liczy około 3000 gatunków. Najpopularniejsze z nich to mole spożywcze oraz ubraniowe ( odzieżowe ) Mole odzieżowe nie żyją na artykułach spożywczych, ale na tekstyliach, takich jak wełna, futra jedwab i inne posiadające naturalne tkaniny. Mają tylko od 6 do 8 mm długości, Latają tylko samce moli odzieżowych, natomiast samice biegają.

Wygląd
(rozpiętość skrzydeł)
Mól ziarniak (Nemapogon granellus) 10-14mm
Mól włosienniczek (Tineola biseliella) 8-16mm
Mól kobierzycznik (Trichophaga tapetiella) 10-20mm
Mól kożusznik (Tinea pellionella) do 17mm
Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) 14- 18mm
Mklik mączny (Ephestia kuehniella) 10-14mm

Kolor
Odcienie jasnoszaro – żółte
Larwy żółto – biała

Informacje dodatkowe
Mól ziarniak (spożywczy)
Mól włosienniczek (odzieżowy)
Mól kobierzycznik (tapetowy)
Mól kożusznik (futrzany)
Omacnica spichrzanka (spożywczy)
Mklik mączny (spożywczy)

Zachowanie (rozmnażanie się)
Podobnie jak w przypadku wszystkich motyli, rozwój przebiega w czterech etapach: jajo, larwa, poczwarka, ćma. Jaja są umieszczane jak najbliżej źródła pokarmu. Wylęgające się larwy budują oprzędy – osłonki z cienkich i lepkich nitek wytwarzanych przez gruczoły gębowe. Oprzędy te mogą zatykać maszyny produkujące żywność.
Mklik również za pomocą lepkich nitek zlepia np. mąkę w grudki, powodując zatykanie przewodów w maszynach.
Dorosłe osobniki są tylko szkodnikami optycznie przeszkadzającymi i mnożącymi się. Największą szkodę wyrządzają larwy moli, ponieważ to one wygryzają dziury w tekstyliach.
Jeśli zapasy przetrzymywane są wystarczająco długo w cieple, mogą przekształcić się w larwy, które jedzą nasze pożywienie, a następnie przekształcą się w mole.
Samice moli są wyjątkowo płodne. Są w stanie znieść nawet 200 jaj. Mole odzieżowe lub mole spożywcze są potocznie nazywane ćmami. Ogólny rozwój zajmuje około 30 dni w 30 ° C, do około 74 dni w 20 ° C

Środowisko
Występują w magazynach ziarna zbóż, mieszkaniach, sklepach i hurtowniach spożywczych, młyny, piekarnie.

Wskazówki
Podstawowym warunkiem powodzenia zwalczania jest solidna specjalistyczna wiedza na temat zachowania moli i specjalnie opracowanych środków owadobójczych.
Dokładna procedura często zależy od rodzaju szkodnika i lokalnych warunków (charakter pomieszczeń). Dlatego dobra informacja jest podstawą każdego sukcesu, a więc także kontroli ćmy.
Gąsienice ćmy spożywczej nigdy nie rozwijają się poza żywnością. Nie należy pozostawiać żywności otwartej przez długi czas, aby samice nie miały możliwości składania w nich jaj. Szczelnie zamykające się pojemniki, takie jak słoiki, chronią zawarte w nich produkty przed szkodnikami. Przechowywane w chłodnym miejscu (poniżej 10 ° C), uniemożliwia rozwijanie owadów.
W zakładach przetwórstwa spożywczego zaleca się również stosowanie pułapek feromonowych w ramach monitorowania.

Pluskwy
(Cimex lectularius)

Cechy
Pluskwy domowe, to pluskwy z rodziny pluskiew płaskich (Cimicidae). Pluskwy żywią się krwią stworzeń stałocieplnych zwłaszcza ludzi. Na ciele żywiciela przebywają tylko w trakcie pożywiania się.

Wielkość
Dorosłe są cienkie jak papier i osiągają długości ciała od 3,8 do 5,5 milimetra, gdy są w pełni najedzone do 9 milimetrów.

Kolor
Czerwonawo brązowe
Informacje dodatkowe

Jak pluskwy dostają się do łóżka?
Hotele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe
Wprowadzenie jest przeprowadzane przez gości, którzy mogli wcześniej przebywać w innym hotelu, pensjonacie itp. lub którzy zabrali ze sobą pasożyty krwiożercze podczas podróży pociągiem.

Prywatne apartamenty, mieszkania
Po noclegach w hotelach, pensjonatach, schroniskach młodzieżowych, podróżach kolejowych itp. Zwykle zabiera się je ze sobą do domu.

Zachowanie (rozmnażanie się)
Samice pluskwy składają jaja do szpar i innych zakamarków. Larwy wykluwają się już po 10 dniach. Linieją one 5-krotnie. Cały rozwój larwy trwa około 10 dni

Środowisko
Pluskwy są w dużej mierze związane z ludźmi i otaczającymi je zwierzętami. Mieszkają w miastach, częściowo w mieszkaniach, które sąsiadują z lęgowiskami dzikich gołębi. Występują również w stajniach, kurnikach, a także w strukturach ssaków i jaskiniach lęgowych ptaków w terenie otwartym. Pluskwy wolą przebywać w części sypialnej gospodarza, tj. w hotelu lub sypialni. Tam nocni krwiopijcy są ukryci w ciągu dnia w fałdach materacy, w pęknięciach i połączeniach ram łóżek, za kredensami i ramami do zdjęć, za luźnymi tapetami i listwami przypodłogowymi, w kanałach elektrycznych i włącznikach światła, w zagłębieniach w sufitach, ścianach i podłogach, a dziś także w telewizorach i innych urządzenia elektronicznych

Wskazówki

 • Monitorowanie pluskwy domowej w łóżkach
 • Kontrole wyszkolonych pracowników
 • Zamknij pokój i powiadom o zwalczaniu szkodników.
 • W przypadku skażenia obiektu nie należy usuwać pościeli ani przenosić ekwipunku do magazynu.

Tylko dzięki preparatom opracowanym specjalnie na pluskwy, rozległej wiedzy na temat życia pluskwy, szczerym, szczegółowym informacjom i poradom oraz dokładnemu przygotowaniu do walki można całkowicie wyeliminować zarażenie pluskiew.

Mrówki
(Formicidae)

Cechy
Mrówki robotnice dbają o jaja, larwy i poczwarki, zdobywają pokarm i karmią samicę (królową), której jedynym zadaniem jest składanie jaj.
Robotnice żyją 2-3 lata, królowe natomiast 15-20 lat.
Typowe dla mrówek są loty godowe, które odbywają się wówczas, kiedy w gnieździe rozwiną się uskrzydlone samice i samce. W warunkach środkowoeuropejskich odbywają się one zwykle na wiosnę albo w lecie., czasami również w ciepłe, jesienne dni. U większości gatunków loty godowe odbywają się w ciągu dnia, najczęściej po południu przed zachodem słońca, przy ciepłej i bezwietrznej pogodzie. Z mrowiska wychodzą uskrzydlone osobniki i wzlatują w powietrze, tworząc ogromny rój.

Wielkość
Hurtnica – 3-6,5mm (robotnice), 9mm (królowa)
Rudnica – 6-9mm (robotnica), 9-11mm (królowa)
Gmachówka drzewotoczna – 6,5-14mm (robotnica), 14-17mm (królowa)
Faraonka – 2-2,5mm(robotnica, 4mm (królowa)

Kolor
Czarne, brunatne lub żółte

Informacje dodatkowe
W wielu ekosystemach mrówki są jednymi z dominujących zwierząt. Są one poważnymi sprzymierzeńcami człowieka w ochronie lasów a równocześnie stają się coraz poważniejszymi szkodnikami upraw i wysuwają się na jedną z czołowych pozycji wśród zwierząt synantropijnych.

Zachowanie (rozmnażanie się)
Do ataku i obrony służą mrówkom szczęki, żądło i gruczoły produkujące substancje trujące.
Kopulacja odbywa się najczęściej w powietrzu, ale niektóre gatunki kopulują na krzewach i drzewach. Znaczenie rójki polega na tym, że pomaga ona w rozprzestrzenianiu gatunków (wiatr przenosi samice na duże odległości) i zmniejsza prawdopodobieństwo zapłodnienia przez osobniki pochodzące z tej samej kolonii. Zapłodniona samica najpierw odrzuca skrzydła, a następnie poszukuje miejsca na założenie kolonii. Zakłada macierzyste gniazdo zwykle pod kamieniem, w szczelinie skały, pod ostająca kora drzew i zaczyna składać jaja, z których wylęgają się larwy.
Larwy przepoczwarczają się, a po pewnym czasie wylęgają się pierwsze robotnice, które zaraz zabierają się do pracy.

Środowisko
Mrówki występują od wczesnej wiosny do późnej jesieni licznie występują na polach, łąkach, w lasach i ludzkich siedliskach. Występują prawie na całym świecie, ale najliczniej w krajach tropikalnych. W europie środkowej występuje około 80 gatunków.

Wskazówki
Dokładne i regularne sprzątanie resztek pożywienia w domach oraz firmach środkami czystości zawierające detergenty
Uszczelnienie szczelin, szpar w drzwiach i oknach oraz pęknięć w ścianach.
Mrówki można próbować zwalczać domowymi sposobami. Jednym ze skuteczniejszych jest proszek do pieczenie, który należy rozsypać w miejscach gdzie maszerują mrówki. Oprócz tego warto przemyć podłogę octem.
Innymi sposobami są zapachy niektórych roślin lub przypraw, tj. mięta, lawenda, liście pomidora, stara cytryna, cynamon, majeranek, sól, pieprz.

Szerszeń europejski
(Vespa crabo)

Cechy
Jest największą osą w środkowej Europie.
Żądła używają do atakowania innych owadów
Ze względu na oczy z boku głowy szerszenie mają prawie idealny widok 360 stopni dookoła siebie. Może dostrzec niebezpieczeństwa ze wszystkich kierunków

Wygląd
Owad ten osiąga długość 18 – 25mm (robotnica ) i 25 – 40mm (królowa). Kolor czarny tułów w rude plamy, a odwłok brunatny w czarne pasy.

Informacje dodatkowe
Samce nie posiadają żądła i mają dłuższe czułki niż samice.
Jad szerszenia europejskiego jest porównywalny z jadem osy i pszczoły, ma jednak nieco więcej toksyn, ale używają mniejszych ilości.
Ukąszenia mogą być bardziej odczuwalne ze względu na wielkość żądła. Natomiast ilość jadu jest tak znikoma, że trzeba by około kilkuset ukąszeń, aby zrobić krzywdę nieuczulonemu na jad człowiekowi.

Zachowanie (rozmnażanie się)
Wczesną wiosną samica zaczyna budowę gniazda, a pod koniec lata składa w nich jaja.
Po wylęgnięciu się larw są karmione przez matkę sokami roślin i zwierząt, a następnie przepoczwarzają się w robotnice.
Robotnice zajmują się wszystkim od budowy gniazda poprzez karmienie larw, obronę gniazda po utrzymanie temperatury gniazda.
Samica ( królowa) zajmuje się już tylko składaniem jaj.

Środowisko
Występuje w lasach liściastych, gdzie zakłada gniazda najczęściej w dziuplach starych drzew, zwykle na brzegach lasu. W związku z zabieraniem terenu przez ludzi coraz częściej używają miejsc w ludzkim środowisku np. garaże, poddasza, tarasy, balkony.

Wskazówki
Użądlenie przez szerszenia wywołuje miejscowy ból, zaczerwienienie i obrzęk. U osób uczulonych na jad owadów może wywołać wstrząs anafilaktyczny.
Osy lub szerszenie stają się bardzo agresywne podczas obrony swojego gniazda. Dlatego gniazd osy lub szerszeni nigdy nie należy przenosić, rozprowadzać ani zwalczać bez niezbędnej odzieży ochronnej lub sprzętu ochronnego.

Co zrobić, jeśli w domu lub ogrodzie jest gniazdo szerszeni/osy?
Radzimy zachować odpowiednią odległość od gniazda i jak najszybciej skonsultować się z ekspertem.
Zadzwoń do nas: 793735100 lub 504895511 – usuniemy twoje gniazdo osy/szerszeni w bezpieczny i ostrożny sposób – i jak najszybciej pozbędziemy się inwazji osy.

Obrzeżek gołębień (Argas reflexus)

Cechy
Po pobraniu krwi jest zdolny do głodowania przez długi czas Aktywne są nocą, a za dnia ukrywając się w różnych szczelinach niczym pluskwy (za obrazami, listwami, w gniazdkach, pod parapetami, w futrynach, meblach itp.)

Wygląd

Owad ten osiąga 1cm długości. Kolor od szaro-brązowego do brązowego. Posiada skóropodobne ciało, które jest spłaszczone, gdy jest głodny, a po posiłku z krwi jest spuchnięty i ma kilka milimetrów

.Zachowanie (rozmnażanie się)

Samica składa jaja od 20 do 100 jaj kilka razy z rzędu w miesiącach letnich i po każdym posiłku z krwi. Jaja są prawie kuliste, mniej więcej wielkości główki od szpilki, początkowo brązowawe, a później głównie mleczno-białe. Larwy, które wykluwają się z nich po około 3 tygodniach, są brudnożółte i dość owłosione. Kleszcze gołębi pozostają na pierwszym zainfekowanym żywicielu przez 5-10 dni

Środowisko
Żywicielami obrzeżka gołębiego są właśnie te ptaki, ale atakuje też jaskółki, gawrony, kawki, wróble, a nawet ptactwo domowe – drób.

Informacje dodatkowe

Człowieka atakują, gdy nie mają możliwości pobierania krwi od naturalnego żywiciela lub zostaną od niego odcięte, np. podczas przebudowy pomieszczeń, usunięcia gołębi bez sprzątnięcia odchodów i dezynsekcji.
Bardzo łatwo przeciskają się przez szczeliny, więc bliskie sąsiedztwo człowieka np. ludzie mający kurniki, mieszkający na poddaszach, gdzie może gnieździć się ptactwo, sprzyja rozmnażaniu tych owadów. Larwy obrzeżka potrafią bytować na człowieku nawet tydzień, po czym mogą pojawić się bóle, swędzenie, stan podgorączkowy odczuwalne do kilkunastu miesięcy.
Efektem ugryzienia obrzeżka gołębiego może być zapalenie naczyń limfatycznych a także wstrząs anafilaktyczny, czego konsekwencją może być śmierć.
Obrzeżki przenoszą groźne choroby m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, ptasia salmonelloza czy kozia grypa.

Wskazówki

Dezynsekcja oraz uszczelnianie szczelin i otworów przed rozbudową strychów na którym gniazdowały gołębie.
Kleszcze gołębie są zwalczane za pomocą chemicznych środków roztoczobójczych. Jest to bardzo złożone i zawsze musi być przeprowadzony przez profesjonalną firmę zwalczającą szkodniki. Ze względu na zdolność kleszczy do głodowania przez długi czas, należy przeprowadzić intensywne kontrole i upewnić się, że gołębie nie mają już dostępu.

Usuwanie kleszcza:
Używając pęsety chwyć kleszcza jak najbliżej swojego ciała by chwycić głowę owada, tak aby nie ścisnąć odwłoka.
Następnie pociągnij go do góry nie wykręcając i upewnij się, że nie zostały żadne fragmenty ciała intruza.
Zdezynfekuj miejsce wkłucia środkiem dezynfekującym (np. spirytusem salicylowym).

Wołek zbożowy (Calandra granaria)

Cechy

Jest wśród owadów najgroźniejszym szkodnikiem magazynowym. Wybiera większe ziarna do złożenia jaj, gdyż w zbyt małych larwa nie byłaby w stanie odbyć całkowitego rozwoju, przebiła by się na zewnątrz i szybko zginęła

Wygląd

Owad ten osiąga 1,5 – 5 mm długości. Samice są nieco większe od samców
Kolor brunatny do czarnego z lekkim połyskiem. Ciało w kształcie wydłużonego owalu z wgłębieniami punkcikowatymi na przedpleczu.
Długi ryjek i zredukowane skrzydła, co wiąże się z adaptacją do życia w magazynach. Pokrewny wołek ryżowy utrzymuje się jeszcze na polach i posiada zdolność lotu

.Zachowanie (rozmnażanie się)

Samica składa jaja około 100 jaj z reguły uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju, ilości dużych ziaren oraz zagęszczenia tego owada na danym obszarze. Rozwój larw trwa od 22 – 84 dni.

Środowisko

Wołki zbożowe są typowymi szkodnikami magazynowymi, żyją głównie w ziarnach zbóż, z wyjątkiem niełuskanego ziarna jęczmienia i owsa. Może też przebiegać w pęczaku, żołędziach czy gruboziarnistym makaronie. Zakres pokarmowy dorosłych jest dużo szerszy.

Informacje dodatkowe

Działalność tego owada ułatwia też inwazję innych szkodników, zwłaszcza takich, które nie są w stanie przegryźć skórki ziarna. Zaatakowane i zagrzane przez wołka ziarno podlega również łatwiej infekcjom grzybowym i bakteryjnym

Wskazówki

 • Monitorowanie wołka zbożowego pułapkami
 • Utrzymanie niskiej wilgotności pomieszczeń
 • Utrzymanie czystości
 • Kontrole wyszkolonych pracowników
 • Uszczelnienie wszelkich szczelin i otworów
 • Przeglądanie zapasów oraz nowych dostaw
 • W przypadku skażenia obiektu powiadom wyspecjalizowaną firmę celem dezynsekcji

Trojszyk lec (Tribolium confusum)

Cechy

Warunki klimatyczne Polski są niedogodne dla Trojszyka. Rozwijają się tylko 2 pokolenia w ciągu roku, natomiast w ciepłych warunkach nawet 6 pokoleń. Mimo to jest groźnym szkodnikiem magazynowym.

Wygląd

Owad ten osiąga 3 – 4 mm długości. Jest miniaturką mącznika młynarka.
Kolor rdzawobrunatny, Ciało w kształcie wydłużonego owalu.
Posiada dobrze rozwinięte skrzydła, ale nie używa ich do latania.

Zachowanie (rozmnażanie się)/b>

Mimo gorszych warunków w Polsce Trojszyk w ciepłych magazynach może zwiększyć swoją liczebność w ciągu miesiąca nawet 100 krotnie ponieważ rozwój jaj odbywa się w ciągu 5 dni, a rozwój larwy w temp. 34st. C w ciągu 20 dni. Młode chrząszcze mogą kopulować już po paru dniach i są w stanie złożyć kilkanaście sztuk dziennie przez całe życie. Średnia długość życia to 2 lata.

Środowisko

Jest to gatunek kosmopolityczny. Największą rolę odgrywa w pasie klimatu tropikalnego i i subtropikalnego. Z transportem zboża dostaje się często do krajów strefy umiarkowanej.
Jadłospis Trojszyka jest rozległy. Podobnie jak gatunki pokrewne, odżywia się zbożem i jego przetworami, suszem owocowym, mąką, fasolą, grochem, ziołami, warzywami, pieczywem, czekoladą, orzechami.

Informacje dodatkowe

Larwy i dorosłe osobniki zjadają ziarno zanieczyszczając je jednocześnie wylinkami i kałem oraz wydzielając w nich zapachowe związki lotne, przez co produkt narażony jest na zmiany właściwości – zmienia kolor, wytwarza niemiły zapach, następują zmiany smakowe.
Zaatakowane ziarno podlega również łatwiej infekcjom grzybowym i bakteryjnym.
Produkt nie nadaje się do spożycia ponieważ może być przyczyną schorzeń pokarmowych

Wskazówki

 • Monitorowanie trojszyka pułapkami feromonowymi
 • Utrzymanie niskiej wilgotności pomieszczeń
 • Utrzymanie czystości
 • Kontrole wyszkolonych pracowników
 • Uszczelnienie wszelkich szczelin i otworów
 • Przeglądanie zapasów oraz nowych dostaw
 • W przypadku skażenia obiektu powiadom wyspecjalizowaną firmę celem dezynsekcji
 • Słabo odporne na chłód giną w ciągu 2-3 dni w temperaturze 0st. C

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor)

Cechy

Najpospolitszy i największy chrząszcz spotykany w przechowalniach. Zdobył popularność ze względu na to, że jego larwy wykorzystywane są jako pokarm różnych drobnych zwierząt hodowlanych w domu i laboratoriach.

Wygląd

Owad ten osiąga do 23 mm długości.
Kolor ciemnobrązowy lub czarny błyszczący
Ciało w kształcie wydłużonego owalu z drobnymi fałdkami wzdłuż ciała

Zachowanie (rozmnażanie się)/b>

Samica składa około 200 jaj zazwyczaj w maju-czerwcu. Larwy na początku są białe i mają około 30mm długości, a pod koniec rozwoju około 60mm. Rozwój pokolenia trwa od 9 do 22 miesięcy. Postacie dorosłe żyją około 2,5 miesiąca.

Środowisko

Mącznik występuje w młynach, piekarniach, i różnych przechowalniach, na ogół niezbyt licznie. W przyrodzie spotykany również w gniazdach ptaków, gołębnikach i pod korą drzew. Do domów wlatują wieczorem przez okna, ale najczęściej przynosi się je ze sklepu w artykułach spożywczych. Zanieczyszczone jedzenie przez mącznika należy wyrzucić, gdyż grozi zatruciem pokarmowym

Informacje dodatkowe

W krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach owad ten jest uważany za przysmak i wartościowe źródło białka nie tylko dla zwierząt, więc hodowla jest bardzo popularna.

Wskazówki

 • Monitorowanie wołka zbożowego pułapkami

 • Utrzymanie niskiej wilgotności pomieszczeń

 • Utrzymanie czystości

 • Nie lubią światła

 • Kontrole wyszkolonych pracowników

 • Uszczelnienie wszelkich szczelin i otworów

 • Przeglądanie zapasów oraz nowych dostaw

 • W przypadku skażenia obiektu powiadom wyspecjalizowaną firmę celem dezynsekcji