Dezynsekcja hal magazynowych

Owady to trudny przeciwnik i nie wolno lekceważyć zagrożeń które niesie ich obecność. Najskuteczniejszą bronią jest oprysk preparatem zwalczającym skutecznie owady, które z uwagi na swoją liczebność i rozmiar, nie są możliwe do usunięcia innymi metodami.

Aby cały zabieg był skuteczny, preparat musi dostać się do najdrobniejszych zakamarków. Taki efekt zapewnia zjawisko fumigacji (mgławienia) w formie dymu, pary lub gazu. Operację wykonuje się z wykorzystaniem specjalnych urządzeń oraz preparatów dobranych do istniejących szkodników.
W czasie fumigacji w obiekcie mogą przebywać tylko osoby, które posiadają strój ochronny oraz maskę gazową. W zależności do wielkości obiektu, zabieg może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, a pomieszczenie można użytkować po kilku godzinach po zakończeniu fumigacji.

Niewątpliwą zaletą tej metody, jest brak wpływu na urządzenia elektroniczne i pozostałą infrastrukturę oraz na półprodukty spożywcze i urządzenia do produkcji żywności.