Serwis DDD

Proponujemy Państwu stałą usługę składającą się z dwóch faz: 

1. Gruntowne zabezpieczenie (usługa jednorazowa) - polega na: 

  • Opracowaniu planu zabezpieczenia: terenu zewnętrznego, terenu wewnętrznego (indywidualnie dla każdego obiektu) przed szkodnikami w systemie HACCP.
  • Przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla kierowników jednostek odnośnie sposobów zapobiegania rozwoju szkodników.
  • Rozpoczęcie likwidowania obecnych szkodników, takich jak: gryzonie, owady
  • Zainstalowanie systemu monitorującego, którego zadaniem jest wychwycenie punktów skażenia oraz kontrolowanie obecnej populacji.
  • Wprowadzenie palnej dokumentacji serwisowej zawierającej informacje o aktualnym stanie populacji szkodników, braki higieniczne, braki budowlane.

2. Serwis  - polega na: stałym kontrolowaniu obiektu przez naszych pracowników oraz natychmiastowej docelowej interwencji w razie wykrycia szkodników (np. przywiezionych z towarem).

W Państwa przypadku usługa składa się co najmniej z 6 inspekcji w roku i opiera się na:

  • dalszym likwidowaniu skażenia, jak również wykrywaniu i tępieniu nowej populacji szkodników,
  • aktualizacji dokumentacji serwisowej.
  • wskazywaniu nowo powstałych braków budowlanych i higienicznych.